کباب ,ماهيتابه ,برنج ,تزئين ,فرنگي ,هايي ,کباب ماهيتابه ,گوجه فرنگي ,برنج زعفراني ,زعفراني ريخته ,صورت مارپيچ ,برنج زعفراني ريخته

تزئين هايي مختلفي از کباب ماهيتابه

تزئين هايي مختلفي از کباب ماهيتابه

کباب تابه اي به شکل سه گوش برش خورده است. بعد از پخت، برش‌ هايي از گوجه فرنگي دور کباب چيده شده و روي آن سس زرد ريخته شده است. روي کباب کمي سماق ريخته شده و در آخر يک گل رز با پوست گوجه فرنگي درست شده و روي کباب قرار داده شده است.

تزئين هايي مختلفي از کباب ماهيتابه

برنج سفيد در ديس مستطيل شکل کشيده شده و بعد روي آن برنج زعفراني ريخته شده است. کباب ماهيتابه به شکل مستطيل، برش خورده و پخته شده و روي برنج زعفراني چيده شده است. در آخر روي کباب ها با سماق تزئين شده است.

تزئين هايي مختلفي از کباب ماهيتابه

تکه اي از سوسيس را به صورت مارپيچ برش مي زنيم بعد مايه کباب ماهيتابه را مطابق شکل لاي آن قرار مي دهيم و آن را سرخ مي کنيم. بعد از سرخ شدن، آن را با تکه هايي از گوجه فرنگي و يک خيار که به صورت مارپيچ برش خورده، تزئين مي کنيم.

تزئين هايي مختلفي از کباب ماهيتابه

برنج در ديس کشيده شده و بعد روي آن برنج زعفراني ريخته شده است. کباب ماهيتابه به شکل سه گوش پخته شده و دور ديس چيده شده است. روي کباب با سماق و برش‌ هايي از گوجه فرنگي تزئين شده و در آخر يک گل رز با پوست گوجه فرنگي درست شده و روي برنج گذاشته شده است.

تزئين هايي مختلفي از کباب ماهيتابه


یارانه منبع اصلی مطلب : یارانه , تفریحی
برچسب ها : کباب ,ماهيتابه ,برنج ,تزئين ,فرنگي ,هايي ,کباب ماهيتابه ,گوجه فرنگي ,برنج زعفراني ,زعفراني ريخته ,صورت مارپيچ ,برنج زعفراني ريخته
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : تزئين مختلف از کباب ماهيتابه